Banner-thu-y3
Banner-thu-y1
Banner-thu-y2

Hiển thị 1–12 trong 34 kết quả

Thuốc thú y cho Chó

Derma

40,000 

Thuốc thú y cho Chó

Nexgard spectra 30-60kg (hộp)

1,800,000 

Thuốc thú y cho Chó

Nexgard spectra 30-60kg (viên)

600,000 

Thuốc thú y cho Chó

Nexgard spectra 15-30kg( hộp)

1,425,000 

Thuốc thú y cho Chó

Nexgard spectra 15-30kg (viên)

485,000 

Thuốc thú y cho Chó

Nexgard spectra 7.5-15kg (viên)

375,000 

Thuốc thú y cho Chó

Nexgard spectra 7.5-15kg (hộp)

1,125,000 

Thuốc thú y cho Chó

Nexgard spectra 3.5-7.5kg (hộp)

900,000 

Thuốc thú y cho Chó

Nexgard spectra 3.5-7.5kg (viên)

310,000 

Thuốc thú y cho Chó

Nexgard spectra 2-3.5kg (viên)

285,000 

Thuốc thú y cho Chó

Nexgard spectra 2-3.5kg (hộp)

855,000 

Thuốc thú y cho Chó

Nexgard 2-4kg (viên)

155,000 
0909.155.657